Colleagues Working in Office Marketing Communication Strategy Agency FEAGLE

FAQ

למי מתאימות התכניות שלנו?


התכניות החינוכיות של אל הלב מיועדות לילדים ונוער מגן חובה ועד סוף התיכון, ובהמשך גם לתכניות קדם צבאיות ושירות לאומי. התכניות מועברות בכל מגזרי החברה הישראלית ברחבי הארץ וכוללות התאמות גם לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. המדריכה ומערכי השיעור נבחרים בהתאמה לאופי הקבוצה וסוג הרגישות התרבותית והמסורתית.
על העבודה עם הצוות החינוכי


סגל ההדרכה של העמותה פועל תמיד בצמוד לצוותי הטיפול והחינוך של המשתתפות בשאיפה להתאים את התכנית לצרכיה של הקבוצה הספציפית, כאשר הראייה המקצועית של הצוותים, כמו גם היכרותם המעמיקה עם המשתתפות בקבוצה, מגבירים את האפשרות למיצוי פוטנציאל הפעילות. אחד המרכיבים ההופכים את התכניות שלנו למוצלחות הן השתתפות הצוות בפעילות מקדימה שבה יוקנו לו כלים להעמקת יכולת העבודה עם המשתתפות לפני, במקביל ואחרי תכניות "אל הלב" ולפיתוח מסוגלות אישית בתחום מניעת האלימות. העמותה רואה את פועלה בבחינת זריעת זרעים של שינוי תהליכי ומתמשך, ולכן גם אם הפעילות בקרב קבוצה מסוימת מצומצמת למגבלות של זמן והיקף, הרי שפעילות ההכנה והליווי המקצועי עם הצוות העובד עם הקבוצה בשגרה מאפשרים הפנמה, עיבוד ושימוש בכלים הנלמדים גם מעבר לפעילות עצמה.
על סגל ההדרכה והנסיון שלנו בשטח


כל התכניות מועברות ע''י מדריכות "אל הלב", בעלות תעודה המוכרת ע''י מנהל הספורט כנדרש בחוק. הן מגיעות מרקע בתחומי החינוך, העבודה הסוציאלית, המגדר ואמנויות הלחימה ונחשבות כנשות מקצוע מהטובות בישראל ובעולם. בנוסף לקורס ההכשרה של העמותה, שהוא המקיף בישראל, הן עוברות מדי שנה מערך השתלמויות מקיף, כדי להתעדכן בידע ובמחקרים החדשים ביותר בתחום לצד ליווי ומנטורינג צמוד. במהלך השנים צבר סגל ההדרכה של "אל הלב" ניסיון ומומחיות בעבודה עם עשרות אלפי משתתפות ומשתתפים, וכיום מובילה העמותה את תנועת ההגנה העצמית המעצימה, ומכשירה מדריכות ברחבי העולם.
על השיטה


שיטת "אל הלב" מתמקדת בחיזוק והעצמה במודל קבוצתי, דרך שיטת לימוד חווייתית, מגבשת וחיובית בתחומי מניעת האלימות, ובדגש על גילוי מקורות עוצמה פנימיים. בשיטה קיימת התייחסות רב מימדית לתופעת האלימות, הקניית מערך משולב של מיומנויות פיזיות ורגשיות, מתוך הבנה שטכניקות פיזיות אינן יכולות להיות המענה היחיד במצבים מורכבים של הפרת גבולות. מערכי השיעור גמישים וכוללים אימון ותרגול, כאשר על פי מחקרים, לימוד דרך הגוף מעצים מאד, מוביל לשיפור בפרמטרים רבים ולהטמעה אפקטיבית. התכניות מועברות בהצלחה ניכרת קרוב ל15 שנה במספר רב של מוסדות חינוך בכל רחבי הארץ ונשענות על מחקר ופיתוח בני עשרות שנים מארה"ב ואירופה, תוך התאמה לחברה הישראלית.

info@feagle.be
+32 471 833 486
Heiwijkerweg 61 3690 Zutendaal
BE0744,779,361
  • Feagle Linkedin
  • Feagle Facebook
  • Feagle Instagram
  • Feagle Pinterest
  • Feagle Tiktok
Subscribe to our newsletter. We’ll send updates straight to your inbox. 
©2020 FEAGLE  |  Terms and Conditions  |  Privacy Declaration